Teenuste tingimused

Näita kõiki
Maksetingimused

1. Teenuste ja kaupade eest on võimalik tasuda enne teenuste ja/või kaupade üleandmist sularahas või pangaülekandega. Pangaülekandega tasumisel peab arve enne kaupade ja/või teenuste üleandmist olema laekunud Digitohter arvutiabi arvelduskontole või tuleb makse tegemist kinnitada DDOC või BDOC formaadis pangapoolse kinnitusega.

2. Ettevõtetele, millel puuduvad avalikest allikatest kogutud teabe põhjal maksehäired, võime kokkuleppel pakkuda võimalust teenuste eest tasuda kuni 7-päevase maksetähtajaga (erikokkuleppel kuni 14 päeva).

3. Ettevõtetele võime kaupade eest maksetähtajaga tasumise võimalust pakkuda vaid juhul, kui on tekkinud usalduslik kliendisuhe. See tähendab, et ettevõte on kasutanud ja kasutab regulaarselt Digitohter arvutiabi teenuseid ning on kõik eelnevad arved õigeaegselt tasunud. Lisaks ei tohi ettevõttel esineda avalikest allikatest kogutud teabe põhjal maksehäireid.

4. Kui ettevõttel või selle esindajal esineb avalikest allikatest kogutud informatsiooni põhjal märkimisväärseid maksehäireid, võib Digitohter arvutiabi keelduda maksetähtaja pakkumisest, sellisel juhul saab ettevõte teenuste ja/või kaupade eest tasuda 1. punktis viidatud tingimustel.

5. Otsuse maksetähtaja võimaldamise kohta teeb Digitohter arvutiabi juhtkond iga ettevõtte puhul eraldi ning see ei kuulu vaidlustamisele.

Kliendi privaatsus

1. Kõiki seoses teenuste või kaupade müügiga kogutud klientide kontaktandmeid kasutab Digitohter arvutiabi vajadusel ainult ettevõttesiseselt ega jaga neid kolmandatele isikutele.

2. Kliendi arvutis leiduvaid isiklikke andmeid ei kasuta Digitohter arvutiabi mingil moel enda huvides ära ega jaga neid kolmandatele isikutele. Vajadusel seoses teenusega kliendi andmetest tehtud varukoopiat säilitame turvaliselt ja kolmandate isikute eest kaitstuna.

3. Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile ega mobiiltelefonile ei saada Digitohter arvutiabi rämpskirju ega reklaami ning kasutame neid vajadusel vaid ettevõttesiseselt ja seoses pakutava teenusega.

Garantiitingimused

1. Riistvaraliste hooldus- ja parandustööde puhul garanteerib Digitohter arvutiabi, et töö on tehtud korrektselt ning töö käigus pole arvutile tekitatud täiendavaid füüsilisi kahjustusi.

2. Uutele arvutitele, arvutiosadele ja arvuti lisaseadmetele kehtib tootjapoolne garantii, Digitohter arvutiabi ei vastuta võimalike ilmneda võivate tootjapoolsete defektide eest. Garantiiaja jooksul ilmnevate tootjapoolsete defektide puhul detail võimalusel kas parandatakse või vahetatakse välja uue samaväärse vastu. Digitohter arvutiabi püüab varasematele kogemustele tuginedes kliendile alati pakkuda võimalikult kvaliteetseid ja madalate defektimääradega tooteid.

3. Kasutatud arvutitele, arvutiosadele ja arvuti lisaseadmetele, millel puudub tootjagarantii, pakub Digitohter arvutiabi enamasti kuni 3 kuud garantiid. Kui kokkulepitud garantiiaja jooksul tekib kasutatud seadmel tõrge, mis ei ole tingitud kliendipoolsest väärkasutusest, parandab või vahetab Digitohter arvutiabi vigase seadme oma kuludega. Kui parandamine või vahetamine pole mingil põhjusel võimalik, ostab Digitohter OÜ seadme tagasi.

4. Tootjapoolse defektiga ja kehtiva garantiiga detaili vahetamisega ja transpordiga seotud kulud katab klient.

5. Kui defekt või puudus on tekkinud otseselt Digitohter arvutiabi tegevuse tagajärjel, katame detaili väljavahetamisega seotud kulud ise (v.a võimalikud transpordikulud).

6. Tarkvaraliste hooldustööde puhul garanteerib Digitohter arvutiabi, et arvutile ei tekitata füüsilisi vigastusi ning tarkvaralised hooldustööd on teostatud parimal võimalikul moel.

7. Tarkvaralistele tööde puhul peab klient arvuti tarkvaralises korrasolekus veenduma arvuti kättesaamisel või andma puudujääkidest Digitohter arvutiabi-le teada hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul alates arvuti kättesaamisest. Erandjuhtudel ja kokkuleppel eemaldame garantiikorras tarkvaraliste tööde võimalikke puudujääke ka hilisemate pretensioonide puhul.

Näita kõiki
Teenuste tingimusi viimati muudetud: 8.12.2017